WYNAGRODZENIE

Zapewniam Ci transparentne zasady współpracy, również w kwestii wynagrodzenia. Etyka adwokacka zabrania publikowania cennika, ale wycenę swoich usług przygotowuję zawsze przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Wysokość wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej uzależniona jest od specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.

Informuję Cię również o innych kosztach związanych z prowadzeniem sprawy – między innymi o wysokości opłat sądowych i skarbowych. Dzięki temu w pełni świadomie możesz podejmować decyzje co do jej przebiegu.

 

JAK ROZLICZANE JEST WYNAGRODZENIE?

W zależności od rodzaju sprawy, preferencji i możliwości klienta, udostępniam różne sposoby rozliczenia:

  • w systemie godzinowym (stawka godzinowa);
    • w formie miesięcznego ryczałtu (na przykład przy stałej obsłudze przedsiębiorców);
    • jednorazowo za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy;
    • w systemie mieszanym.

W określonych sytuacjach możliwe jest rozłożenie płatności na raty.