Dla większości osób zgłaszających się do kancelarii decyzja o rozwodzie lub separacji jest jedną z najtrudniejszych decyzji jakie muszą podjąć w życiu.

Postępowanie sądowe w tej kwestii stanowi często stresujące i pełne emocji doświadczenie dlatego warto skorzystać z doświadczenia adwokata specjalizującego się w tej kwestii. Całe postępowanie powinno być przemyślane i nakierowane na osiągnięcie korzystnych dla strony rezultatów w postaci zgodnego z zamierzeniem strony rozstrzygnięcia o winie w rozkładzie pożycia, opiece nad małoletnimi dziećmi czy też alimentach i kosztach utrzymania rodziny.

Warto zatem zastanowić się czy samodzielnie jest się w stanie podołać takiej sytuacji. Pomoc adwokata i dobrze przygotowany pozew rozwodowy daje bowiem w niektórych sytuacjach, możliwość uzyskania wyroku rozwodowego już na pierwszej rozprawie. Jest to kwestia sensownej argumentacji i rozsądnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony jak i ich pełnomocników, często negocjacji jakie prowadzone będą przed pierwszą rozprawą.

Zasadniczą kwestią rozstrzyganą w postępowaniu rozwodowym jest postępowanie dowodowe w celu ustalenia winy jednej lub obydwu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

W zależności od okoliczności danej sprawy sąd może orzec:

  • Rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku postępowania
  • Że winni rozkładu pożycia są oboje małżonkowie
  • Rozwód wyłącznie z winy jednego z małżonkó

 

Obok władzy rodzicielskiej sąd rozstrzyga również na wniosek stron o kontaktach z dziećmi oraz alimentach (na dzieci, małżonka) zarówno tych jakie miałby być po rozwodzie jak i tych mających zabezpieczyć strony w trakcie trwania postępowania sądowego.

W celu rozpoczęcia postępowania sądowego należy wnieść pozew do Sądu Okręgowego i dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł.

Sąd wszczyna postępowanie o rozwód na podstawie złożonego pozwu rozwodowego przez jedną ze stron. Pozew o rozwód ma formę pisemną i musi zawierać dane sądu, do którego jest kierowany, wszystkie dane formalne dotyczące powoda i pozwanego, jak również dane pełnomocnika, jeśli reprezentuje on powoda.

W pozwie powód musi dokładnie określić czego domaga się wnosząc pozew o rozwód. Przede wszystkim dotyczy to kwestii orzekania o winie lub odstąpienia od orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego. Dotyczy także takich spraw jak orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, orzeczenie o alimentach etc.

Pozew o rozwód powinien także zawierać uzasadnienie, w którym wskazuje się przyczyny wystąpienia o rozwód. Konieczne są też załączniki takie jak skrócony odpis aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia każdego małoletniego dziecka. Inne potrzebne dokumenty np. rachunki na potrzeby wskazania wysokości alimentów na małoletnie dzieci. Pozew o rozwód można napisać samodzielnie lub może to zrobić prawnik, który na mocy pełnomocnictwa przygotowuje pozew i składa go do właściwego sądu.

W naszej kancelarii  dowiecie się Państwo m.in.

jakie muszą być spełnione przesłanki by sąd orzekł rozwód, w jakich sytuacjach Sąd nie orzeknie rozwodu, jakie czynniki wpływają na alimenty (a dokładniej na ich wysokość),  jak przebiega cała sprawa rozwodowa i jak się do niej odpowiednio przygotować.

Mają Państwo również możliwość powierzenia nam swoich spraw, wówczas napisaniem pozwu oraz reprezentacją Państwa w sądzie zajmuje się Kancelaria. Rozwody są zawsze trudną kwestią, ale z naszej strony możemy zagwarantować, iż postaramy się by całe postępowanie było dla Państwa jak najmniej stresujące i uciążliwe.

W czasie codzienne praktyki adwokackiej sprawy rodzinne należą zazwyczaj do najbardziej wrażliwych i trudnych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dość często klient występuje z pozycji przeciwnej do bliskiej mu jeszcze do niedawna osoby a świadkami są najczęściej członkowie rodziny bądź osoby dobrze znające współmałżonków. Między innymi z tego względu warto zadbać o to, by nad naszą sprawą czuwał doświadczony adwokat. Rozwód bowiem najczęściej łączy się z wieloma innymi kwestiami prawnymi, takimi jak np.: ustalenie kontaktów z dziećmi, ustanowienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, podział majątku czy alimenty, które również wymagają uregulowania i podjęcia określonych decyzji