Decyzja o rozwodzie czy separacji nie jest decyzją łatwą. Nasza Kancelaria specjalizuje się w pomaganiu małżeństwom, które z różnych przyczyn planują się rozwieść. Pomijając kwestie moralności i etyki, to właśnie podstawy prawne, przepisy proceduralne, ich nieznajomość są podstawowym problemem dla ludzi, którzy z interpretacją przepisów prawnych nie mają do czynienia codziennie. Kwestie wywołujące najwięcej emocji pomiędzy stronami w procesie dotyczą władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, wysokości alimentów oraz ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Kancelaria proponuje kompleksową obsługę prawną w tym zakresie włącznie ze wsparciem pomocy adwokata.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy:

Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa

 • separacja
 • rozwód z orzekaniem o winie
 • rozwód bez orzekania o winie
 • uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego.

 

Sprawy majątkowe

 • podział majątku wspólnego oraz ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka;
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym;
 • zniesienie wspólności ustawowej;
 • umowy majątkowe małżeńskie

 

Sprawy związane z alimentami

 • dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/na małżonka;
 • podwyższanie/obniżanie alimentów;
 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny;
 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów;
 • stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł;
 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów;
 • alimentacja kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu.

 

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

 • przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka;
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi;
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem;

 

Sprawy związane z pochodzeniem dziecka

 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA);
 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa;

 

Sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem